Projekty UE

1. Projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla International Transport, Z.Jaskot Sp. z o.o.”

„International Transport, Z.Jaskot sp. z o.o.” realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla International Transport, Z.Jaskot sp. z o.o.” w ramach działania 3.4 Dotację na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligent Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Celem niniejszego projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Efektem realizacji projektu będzie utrzymanie płynności finansowej Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 234 880,95 zł
Wartość dofinansowania: 234 880,95 zł

 

 

2. Projekt „Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki pojazdów przez firmę PHU Zbigniew Jaskot”

Beneficjent Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zbigniew Jaskot, realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki pojazdów przez firmę PHU Zbigniew Jaskot”

w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania: 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

            Celem projektu jest wdrożenie do działalności innowacyjnej technologii diagnostyki pojazdów, która obecnie jest znana na świecie krócej niż 3 lata. Wdrożenie jej ma na celu m.in. wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa nowych usług, dywersyfikacje działalności o nowy rynek zbytu, zwiększenie konkurencyjności oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Projekt zakłada zakup nowoczesnego wyposażenia do OSKP oraz wyposażenia do serwisu stacji, który będzie pełnił rolę usług komplementarnych (uzupełniających).

 

Całkowita wartość projektu: 751 530,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 611 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 499 981,30 PLN

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress